Skip to content

Hoe verskil die nuusberig vir ‘n koerant van die nuusartikel vir ‘n inhuisjoernaal of hoe stem dit ooreen?

March 7, 2012

 -VERSKILLE-

Alhoewel daar baie ooreenkomste tussen die skryf en uitleg van hierdie twee soorte publikasies getref kan word, kan daar ook heelwat verskille tussen die twee mediums opgemerk word, naamlik: 

 

Teikengehoor:

Nuusberig vir ‘n koerant fokus op die algemene publiek.

Nuusartikel vir ‘n inhuisjoernaal fokus op ‘n spesifieke maatskappy se belangegroepe.

 

Formaat:

Nuusberig vir ‘n koerant word in A2- of A3-formaat gepubliseer.

Nuusartikel vir ‘n inhuisjoernaal word in A4- of A5-formaat gepubliseer. 

 

Gereeldheid:

Nuusberigte in koerante verskyn daagliks of weekliks.

Nuusartikels in inhuisjoernale verskyn weekliks of maandeliks.

 

-OOREENKOMSTE-

Ten spyte van die bogenoemde verskille tussen hierdie twee soorte publikasies kan daar ook heelwat ooreenkomste tussen hulle aangestip word, naamlik:

 

Struktuur:

Die nuusberig vir ‘n koerant en die nuusartikel vir ‘n inhuisjoernaal moet albei uit die volgende aspekte bestaan, naamlik:

-Kop

-Inleiding

-Lyfteks

-5 W’s en die H (Wie?, Wat?, Wanneer?, Waarom? en Hoe?)

 

Inhoud:

Die nuusberig vir ‘n koerant en die nuusartikel vir ‘n inhuisjoernaal moet albei aan die volgende vereistes voldoen, naamlik:

-Die kop moet kort en kragtig wees.

-Die inleiding mag nie langer as 30 woorde wees nie.

-Die lyfteks moet slegs uit feite en geen opinies bestaan nie. 

-Daar moet altyd van eenvoudige woorde in die nuusstorie gebruik gemaak word.

 

Uitleg:

Die nuusberig vir ‘n koerant en die nuusartikel vir ‘n inhuisjoernaal moet albei die volgende uitlegelemente in gedagte hou, naamlik:

-Kontras (Grootte van koppe en fotos, vorm van fotos, skakering van koppe en fotos)

-Balans (Fokuspunt van die bladsy, skakerings, grootte en vorm van die eenhede)

-Ritme (Lyne, wit spasies, fotos, kruiskoppe en kolomwydtes)

-Proporsie (Plasing van stories en fotos op die bladsy)

-Eenheid (Oplyning van die verskillende elemente met mekaar)

-Kleur (Keuse en grootte van lettertipe, leading en kerning in geval van wit-en swart)

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: