Skip to content

Watter tipe “features” kan daar in ‘n personeelblad of nuusbrief verskyn? (Leoné Prinsloo – 22086706)

March 19, 2012

“Features” soos ‘n personality profile, human-interest story, color story, backgrounder, trend story, reality piece, flashback, how to-, consumer guide, personal narrative om harde nuus mee af te wissel, is geen nuwe verskynsel binne die joernalistiek nie. Daar kan egter die vraag ontstaan oor watter van hierdie soorte “features” vir die plasing in personeelblaaie of nuusbriewe van ‘n spesifieke organisasie geskik sal wees.

‘n Human-interest story waar daar van storievertel tegnieke gebruik gemaak word om die toneel te skets en die karakters te beskryf, is altyd ‘n treffer aangesien dit die gevoel van “ek behoort hier” by die werknemers bevorder. ‘n Color story waar die betrokkenes tydens die bywoning van ‘n spesifieke funksie ondervra word asook reuke en klanke beskryf word, is baie handig in die geval van vergaderings en byeenkomste binne organisasie verband om ‘n begrip vir die organisasie se behoeftes te kweek. ‘n Backgrounder oftewel ‘n analise stuk gebruik navorsing en onderhoude om op ‘n spesifieke kwessie of gebeurtenis in die nuus te fokus deur te verduidelik hoe dit gebeur het, waarom dit saak maak en wat volgende kom, is die ideale manier om werknemers oor planne of besluite in te lig. Die Trend story wat daarop gemik is om selfs nog meer by ‘n sosiale probleem betrokke te wees deur mense, plekke, dinge en idees wat die hedendaagse kultuur affekteer, is ideaal om werknemers aan te moedig om betrokke te raak. Die Reality piece wat ‘n reeks opinies van kundiges, slagoffers en gewone burgers verskaf, is ideaal om boodskappe te beklemtoon of te versterk asook om kommunikasie te fasiliteer. Die How to- wat die lesers leer hoe om iets te doen in die vorm van ‘n lysie, diagram of stap vir stap gids kan gebruik word om werknemers te motiveer en om die produktiwiteit binne die organisasie te verhoog. Die Personal narrative waarin die drama van ‘n spesifieke gebeurtenis deur middel van ‘n eerstepersoonsverteller herskep is, kan ingespan word as ‘n hulpmiddel om werknemers op die kultuur, idees, planne of besluite van die organisasie te laat inkoop.

Kom gesels gerus saam oor watter tipe features volgens jou in ‘n personeelblad of nuusbrief hoort en watter geheel en al uit plek sal lyk sodat ons by mekaar kan leer oor hoe om goeie en akkurate korporatiewe joernalistiek te beoefen.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: