Skip to content

‘n Goeie nuusstorie

April 15, 2012

‘n Goeie nuusstorie moet ‘n goeie en treffende kop he, dit moet die leser se aandag trek en hom prikkel om die nuusstorie te wil lees.

Dit moet vir die leser duidelik wees oor wat die nuus in die storie is.

Die nuusstorie moet die 5 W’s en die H bevat.

Die nuusstorie moet ook netjies en profesioneel uiteengesit word en maklik leesbaar en verstaanbaar wees.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: