Skip to content

Die etiese status van korporasies

April 16, 2012

Daar ontstaan deesdae ‘n groot filosofiese bespreking rondom die etiese status van korporasies en korporatiewe entiteite.  Die meeste korporasies weet dat hul ‘n verantwoordelikheid het teenoor hul aandeelhouers en dan ‘n bietjie –indien enige- teenoor die groter gemeenskap.  Die kwessie van korporatiewe verantwoordelikheid kom gewoonlik onder die publiek se aandag wanneer ‘n korporasie optree in ‘n manier wat die publiek voel eties onverantwoordelik is.  Hierdie kwessie het bv. aan die lig gekom op ‘n ongewone wyse toe Visa, Mastercard en PayPal almal hul donasies aan die (berugte) Wikileaks geblok het.  Die gedagte is dat hierdie korporasies, nes elkeen van ons die reg het op ‘n opinie oor die etiese aspekte van WikiLeaks.  So byvoorbeeld moet dié wat dink dat dit ‘n gevaar vir die regering en samelewing inhou, nie donasies maak aan hierdie webtuiste nie. Hierdie is slegs een voorbeeld, maar dit wys vir ons dat korporasies sulke etiese aspekte moet in gedagte hou omrede dit direk ‘n impak het op hul korporatiewe identiteit…na my mening anyhow.

Nadia van den Berg:  21863709

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: