Skip to content

Die bladuitlegproses van Media24-koerante in die Oos-Kaap (Leoné Prinsloo – 22086706)

April 18, 2012

Ek het met Tanya van Heerden, ‘n bladuitlegkunstenaar, joernalis en fotograaf by OP-koerante vanuit die Media24-stal gaan gesels oor wat haar daaglikse skedule behels en dis wat sy oor die vreugdes en frustrasies van haar werk te sê gehad het.

Die verslaggewers stoor die stories wat hulle geskryf het asook die fotos wat hulle geneem het onder ‘n ID bestaande uit hulle voorletters en ‘n sleutelwoord van die inhoud op die Media24-netwerk waarna die redakteur ‘n nuuslys met stories in die belangrikheid van volgorde daaruit saamstel om die stories op die bladsy te kan organiseer.  Die DTP-operateurs stuur advertensies soos ontvang of ontwerp na die bladbeplanners wat die organisering daarvan met die redaksie bespreek.  Die bladbeplanners verskaf ‘n uitdruk van die bladplanne met advertensies ingesluit aan die redakteur wat dit onder ons bladuitlegkunstenaars verdeel om die stories en die fotos volgens die nuuslys daarop te plaas.

“Ek maak van paragraafstyle gebruik om aspekte soos lettertipes, lettergroottes, letterstyle, spasiërings, leading en kerning van die berigte se koppe, inleidings, naamlyne en lyfteks asook die fotos se onderskrifte volgens Media24 se spesifikasies te formateer alhoewel ek tog ‘n mate van vryheid met betrekking tot die gebruik van kleurskemas toegelaat word.

“Dit neem ons gemiddeld ‘n dag en ‘n half om al veertig bladsye van ‘n uitgawe te voltooi waarna die subredakteurs dit vir enige foute kontroleer en dan aan ons terugstuur met ‘n aanduiding van die korreksies wat uitgevoer moet word voordat ons dit vir finale kontrole na die redakteur kan stuur,” verduidelik sy.

Die DTP-operateurs wat dit van die redakteur ontvang, kontroleer dat die lettertipes, -groottes, -style, fotos en grafika in die ontwerp en uitleg daarvan aan die drukkery se kwaliteitstandaarde voldoen voordat dit na die verkoopsafdeling gestuur kan word.  Sy verduidelik dat die beplanning en uitleg van die publikasie op ‘n modulêre wyse benader word deur die verskillende elemente in blokke te plaas en die res met fillers oor die publikasie se beleid te vul.  “Lettertipes, -groottes, -style, fotos en grafika in ‘n ontwerp is soos ‘n legkaart se stukke wat alles perfek moet pas om kontras, balans, ritme, proporsie, eenheid en kleur in enige ontwerp te kan verseker.”

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: