Skip to content

‘n Vergelyking tussen die faktore wat die nuuswaardigheid van ‘n storie bepaal binne die populêre joernalistiek en die korporatiewe joernalistiek (Leoné Prinsloo – 22086706)

May 21, 2012

Die leuse binne die populêre joernalistiek is “If it bleeds, it leads” wat hulle fokus op harde nuus met ‘n dikwels meer negatiewe inhoud beklemtoon terwyl die joernaliste binne die korporatiewe omgewing weer geneig is om op meer sagte nuus met ‘n positiewe inhoud te fokus in ‘n poging om die moraal van die organisasie se werknemers te kan opbou.  Die nuuskriteria wat binne die populêre joernalistiek gehandhaaf word, naamlik “Nuus is enigiets wat mense aan die praat sal kry,” vind gestalte in aspekte soos nuutheid, ongewoonheid en bekendes asook impak bestaande uit ‘n afstandsdimensie en ‘n intensiteitsdimensie sowel as konflik binne magstryde, politieke gevegte of sportgebeure wat meestal ook op die korporatiewe joernalistiek van toepassing is.  Hierdie nuuskriteria sal egter binne die konteks van die korporatiewe joernalistiek vertaal kan word as nuwe uitvindings of verwikkelinge binne die organisasie, ervarings van kollegas waardeur die status quo van hulle alledaagse werkskedules omver gewerp kan word, opwindende verrassings wat deur die bestuur van die organisasie vir die werknemers gereël is, die beklemtoning van die topbestuur se prominente posisie binne die hiërargie van die organisasie en konflik tussen die topbestuur en die werknemers waaroor berig moet word.

Die volgende aanhalings binne die populêre joernalistiek sal vervolgens elke keer met die toepaslike doelwitte van ‘n personeelblad of nuusbrief van die korporatiewe joernalistiek in verband gebring word om hierdie vergelyking te vervolmaak, naamlik:

“Nuus is enigiets wat ‘n leser laat sê Gee Whiz…” – Randolph Hearst, Amerikaanse koerantmagnaat.

 • Dit versterk of beklemtoon boodskappe.
 • Dit fasiliteer kommunikasie.
 • Dit moedig werknemers aan om betrokke te raak.
 • Dit laat die werknemers op die organisasiekultuur asook op hulle planne of besluite inkoop.

“Nuus is die eerste rowwe weergawe van die geskiedenis” – Philip Graham, uitgewer van die Washington Post

 • Dit verskaf ‘n permanente rekord van gebeure in die organisasie.
 • Dit erken die perestasies van die personeel.
 • Dit bevorder trots in die organisasie.
 • Dit lig werknemers oor die planne en besluite van die organisasie in.

“Nuus is iets wat iemand êrens wil onderdruk” – Lord Northcliffe, Britse koerantbaas

 • Dit beklemtoon of versterk boodskappe.
 • Dit fasiliteer kommunikasie.
 • Dit bevorder ‘n oop verhouding tussen die topbestuur en ander werknemers.
 • Dit kweek ‘nbegrip vir die organisasie se behoeftes.
Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: