Skip to content

Wenke vir bladuitleg (Leoné Prinsloo – 22086706)

  • Hou die drukpers se voupanele en gryptange met die bepaling van die kantlyne se grootte in gedagte.
  • Kontroleer dat fotos wat gebruik word oor ‘n minimum effektiewe resolusie van 300 dpi beskik.
  • Sorg dat ‘n foto se dpi twee keer soveel soos die lpi daarvan vermenigvuldig met die persentasie van die oorspronklike grootte is as dit vergroot of verklein moet word.
  • Stoor alle lêers met grafika in CMYK-, TIFF- of EPS-lêerformaat.
  • Skakel enige grafika vanaf RGB, PANTONE, SPOT en LAB-kleure om na die CMYK kleurspasiëring.
  • Gebruik Tipe1 of Postscript versoenbare in plaas van ‘n True Type of ‘n MultipleMaster lettertipe.
  • Handhaaf ‘n minimum lettergrootte van 6 pt vir ‘n enkel soliede kleur in CMYK-formaat en ‘n minimum van 8 pt vir ‘n gekleurde teks op ‘n wit agtergrond.
  • Formateer ‘n klein serif lettertipe op ;n vierkleurige blok na ‘n lettertipe van 12 pt in vetdruk.
  • Vermy die gebruik van swart teks saamgestel uit veelvoudige kleure asook fyn wit teks op ‘n multikleurige agtergrond.
  • Verskaf ‘n voorbeeld van die ontwerp in die publikasie se finale grootte met crop marks en bleeds daarop in harde kopie saam met die PDF/X1-lêer aan die drukkery.
Advertisements

Die etiese status van korporasies

Daar ontstaan deesdae ‘n groot filosofiese bespreking rondom die etiese status van korporasies en korporatiewe entiteite.  Die meeste korporasies weet dat hul ‘n verantwoordelikheid het teenoor hul aandeelhouers en dan ‘n bietjie –indien enige- teenoor die groter gemeenskap.  Die kwessie van korporatiewe verantwoordelikheid kom gewoonlik onder die publiek se aandag wanneer ‘n korporasie optree in ‘n manier wat die publiek voel eties onverantwoordelik is.  Hierdie kwessie het bv. aan die lig gekom op ‘n ongewone wyse toe Visa, Mastercard en PayPal almal hul donasies aan die (berugte) Wikileaks geblok het.  Die gedagte is dat hierdie korporasies, nes elkeen van ons die reg het op ‘n opinie oor die etiese aspekte van WikiLeaks.  So byvoorbeeld moet dié wat dink dat dit ‘n gevaar vir die regering en samelewing inhou, nie donasies maak aan hierdie webtuiste nie. Hierdie is slegs een voorbeeld, maar dit wys vir ons dat korporasies sulke etiese aspekte moet in gedagte hou omrede dit direk ‘n impak het op hul korporatiewe identiteit…na my mening anyhow.

Nadia van den Berg:  21863709

‘n Goeie nuusstorie

‘n Goeie nuusstorie moet ‘n goeie en treffende kop he, dit moet die leser se aandag trek en hom prikkel om die nuusstorie te wil lees.

Dit moet vir die leser duidelik wees oor wat die nuus in die storie is.

Die nuusstorie moet die 5 W’s en die H bevat.

Die nuusstorie moet ook netjies en profesioneel uiteengesit word en maklik leesbaar en verstaanbaar wees.

Nuus en skryfwerk

Dit is baie belangrik om nuus binne ‘n organisasie te skep:

-hou jou ore op die grond en luister na wat mense om jou in die werksplek praat.

-hou vir jouself ‘n idee leer aan

-doen jou huiswerk en wees op hoogte wat aan die gebeur is.

-steel by kompetisie

-moedig terugvoer aan.

-dink soos jou lesers

-kweek bronne sodat inligting maklik verkrybaar is.

 

Die inhoud van jou nuus en skryfwerk is baie belangrik en moet die volgende bevat:

die 5 w’s en die h

WIE, WAT, WAAR, WANNEER, WAAROM, HOE

 

Dit is ook immers belangrik dat daar ‘n balans gehandhaaf word tussen nuusstories:

ernstige nuus en sagte nuus

 

Image

Corporate blogging gone wrong

Corporate blogging gone wrong

Die eerlikheid van korporatiewe blogging is soms in gedrang…

Nadia van den Berg – 21863709

Watter tipe “features” kan daar in ‘n personeelblad of nuusbrief verskyn? (Leoné Prinsloo – 22086706)

“Features” soos ‘n personality profile, human-interest story, color story, backgrounder, trend story, reality piece, flashback, how to-, consumer guide, personal narrative om harde nuus mee af te wissel, is geen nuwe verskynsel binne die joernalistiek nie. Daar kan egter die vraag ontstaan oor watter van hierdie soorte “features” vir die plasing in personeelblaaie of nuusbriewe van ‘n spesifieke organisasie geskik sal wees.

‘n Human-interest story waar daar van storievertel tegnieke gebruik gemaak word om die toneel te skets en die karakters te beskryf, is altyd ‘n treffer aangesien dit die gevoel van “ek behoort hier” by die werknemers bevorder. ‘n Color story waar die betrokkenes tydens die bywoning van ‘n spesifieke funksie ondervra word asook reuke en klanke beskryf word, is baie handig in die geval van vergaderings en byeenkomste binne organisasie verband om ‘n begrip vir die organisasie se behoeftes te kweek. ‘n Backgrounder oftewel ‘n analise stuk gebruik navorsing en onderhoude om op ‘n spesifieke kwessie of gebeurtenis in die nuus te fokus deur te verduidelik hoe dit gebeur het, waarom dit saak maak en wat volgende kom, is die ideale manier om werknemers oor planne of besluite in te lig. Die Trend story wat daarop gemik is om selfs nog meer by ‘n sosiale probleem betrokke te wees deur mense, plekke, dinge en idees wat die hedendaagse kultuur affekteer, is ideaal om werknemers aan te moedig om betrokke te raak. Die Reality piece wat ‘n reeks opinies van kundiges, slagoffers en gewone burgers verskaf, is ideaal om boodskappe te beklemtoon of te versterk asook om kommunikasie te fasiliteer. Die How to- wat die lesers leer hoe om iets te doen in die vorm van ‘n lysie, diagram of stap vir stap gids kan gebruik word om werknemers te motiveer en om die produktiwiteit binne die organisasie te verhoog. Die Personal narrative waarin die drama van ‘n spesifieke gebeurtenis deur middel van ‘n eerstepersoonsverteller herskep is, kan ingespan word as ‘n hulpmiddel om werknemers op die kultuur, idees, planne of besluite van die organisasie te laat inkoop.

Kom gesels gerus saam oor watter tipe features volgens jou in ‘n personeelblad of nuusbrief hoort en watter geheel en al uit plek sal lyk sodat ons by mekaar kan leer oor hoe om goeie en akkurate korporatiewe joernalistiek te beoefen.

Uitleg

Die doel van uitleg:

– verpak info sodat leser weg vind (weet pas waar waar)

– inhoud lei die uitleg

-baie inligting in min spasie

-spasie is kosbaar

-alles moet funksioneel

-beklemtoon wat leser moet lees

 

Beginsels:

1.) KONTRAS

   -teenoorgestelde trek aandag

   -verskillende kopgroottes

   -foto’s uit vreemde hoeke

   -onverwagte is interessant

 

2.) BALANS

   -tussen swaar en lig

   -inhoud bv. harde en sagte nuus

   -kies ‘n fokuspunt

   -modulere uitleg

 

3.) EENHEID

   -herhaling van elemente

   -gebruik alles konsekwent

 

4.) RITME

   -herhaling van elemente bv. lettertipe, dropcaps ens.

   -kolomwydte altyd dieselfde

 

XXXX