Skip to content

Hoe kan die korporatiewe kultuur van ‘n organisasie deur ’n toepaslike kombinasie van die bladuitleg en inhoud van ‘n personeelblad of nuusbrief ondersteun word? (Leoné Prinsloo-22086706)

May 21, 2012

Image

Die bogenoemde vraag kan waarskynlik as die kernuitgangspunt van die hele module, KCOM 371 se Afdeling A vanaf Leereenheid 1-3 beskou word wat daarop gemik is om die joernalistieke beginsels van KCOM 121 en die bladuitlegbeginsels van KCOM 211 binne ‘n korporatiewe omgewing met mekaar te kan versoen.

Die organisasiekultuur bepaal die kommunikasiestrategie aangesien die spesifieke taal en boodskap wat in ‘n personeelblad of nuusbrief gebruik word dikwels uniek aan die organisasie is.  Sodra die doelwitte van die maatskappy eers vasgestel is, bepaal Ferreira & Staude (1991:17) in Write angles-the abc for house journals dat die die kommunikasiestrategie op grond van die volgende vrae hersien kan word, naamlik:

  • Wat is die maatskappy se missie, kultuur en waardes?
  • Wat is die sentrale boodskap van die organisasie?
  • Waarheen is die organisasie oppad?
  • Wat is die vyf hoofdoelwitte van die organisasie?
  • Wat is die sleutelboodskappe wat die doelwitte van die organisasie beskryf?
  • Wat sal dit vir die organisasie en sy mense beteken indien hierdie doelwitte nagekom word?
  • Wat is die swakhede van die organisasie?
  • Waaraan moet die werknemers binne die organisasie spesifiek met verwysing na hulle moraal, motivering en spanwerk aandag skenk?

Die antwoorde op die bogenoemde vrae moet nou met die formaliteit van die skryfstyl asook die aanwending van die basiese uitlegbeginsels soos kontras, balans, ritme, proporsie, eenheid en kleur in verband gebring word sodat ‘n koherente eenheid geskep kan word waardeur die hoofdoelwit van die betrokke organisasie verder versterk kan word. 

Kom praat gerus saam as jy enige verdere voorstelle het oor maniere waarop ‘n organisasie kan verseker dat sy hoofboodskap en kommunikasiestrategie deur middel van die basiese joernalistieke en bladuitlegbeginsels die kultuur daarvan kan uitbou en versterk.  Ek groet julle dan nou vir hierdie semester met die woorde van Chris Hedges, voormalige korrespondent van The New York Times, naamlik:  “Joernalistiek handel oor die oordrag van inligting wat nie omgee wat jy dink nie.  Die verslaggewing van uitdagings, teenbevelle of destabilisering van gevestigde gelowe.  Verslaggewing begin op die voorwaarde dat daar dinge is wat ons moet weet en moet verstaan, selfs al maak hierdie dinge ons ook ongemaklik.”  Met hierdie woorde in gedagte moet julle die komende semester eksamen vreesloos aanpak totdat ons hier by journo’sjournal371 julle dan in die tweede semester vir Afdeling B bestaande uit Leereenheid 4-7 van hierdie jaarmodule, KCOM371 met nog hope nuus, idees en besprekings oor die wese van korporatiewe joernalistiek sal vergesel.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: